Jak szacowana jest wartość złota zastawianego w lombardzie?

Ważną częścią działalności lombardów jest udzielanie pożyczek pod zastaw. Wyroby ze złota są szczególnie cenione jako forma zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania. Uważamy, że warto poznać, jakimi kryteriami kierują się pracownicy lombardu podczas wyceny wartości złota przyjmowanego pod zastaw.

Umowa pożyczki pod zastaw

Nadrzędną zasadą działania naszego lombardu jest uczciwość. Dokładamy zatem wielu starań, aby nasi klienci znali i rozumieli warunki współpracy. Potwierdzeniem rzetelności są zawierane umowy określające zasady i termin udzielonej pożyczki.

Do sporządzenia umowy o pożyczkę pod zastaw wystarczy jedynie przedstawić dokument tożsamości oraz zaświadczyć, że dostarczony pod zastaw przedmiot jest naszą własnością. W przeciwieństwie do innych instytucji udzielających kredytów nie wymagamy dokumentów potwierdzających wysokość zarobków czy zdolność kredytową.

Ważne jest to, że oferujemy dogodne warunki spłaty zadłużenia. Przede wszystkim umożliwiamy klientom określenie terminu zwrotu zobowiązania. Jednak tak, jak w każdym tego typie transakcji, prosimy o przestrzeganie ustalonego terminu zwrotu zapożyczenia.

Rzetelna wycena

Uproszczone formalności są niewątpliwym atutem umów zawieranych w lombardzie. W efekcie nieskomplikowanego procesu nasi klienci w krótkim czasie otrzymują ustaloną kwotę pieniężną. Określoną sumę przekazujemy bezpośrednio w formie gotówki lub przelewem na podany rachunek bankowy.

Niezbędnym warunkiem udzielanych pożyczek pod zastaw jest rzetelna wycena. Ma ona szczególne znaczenie, gdy w zastaw przyjmowane jest słoto i przedmioty z niego wykonane. Nie od dziś wiadomo, że złota biżuteria, medale, nawet sztabki z tego kruszcu są doskonałą formą na gromadzenie majątku. Złoto nigdy nie traci wartości, więc w zależności od potrzeb warto skorzystać ze zgromadzonego w nim kapitału.

Oszacowanie wartości przedmiotów wykonanych z tego kruszcu zawsze odbywa się indywidualnie. Podczas tej czynności nasi pracownicy biorą pod uwagę aktualny kurs złota na giełdach krajowych oraz światowych. Następnie ważne są waga oraz próba kruszcu, z którego został wykonany przedstawiany przedmiot. Podczas negocjowania ceny wyrobów biżuteryjnych istotnymi czynnikami mogą być styl wykonania i manufaktura, z jakiej pochodzą kosztowności. Nasi pracownicy są wykwalifikowanymi rzeczoznawcami, zatem bez trudu dostrzegą subtelne detale ważne dla wyceny.

W sumiennej ocenie wartości zastawianych przedmiotów ze złota kierujemy się przejrzystymi zasadami i unikamy tzw. kosztów ukrytych transakcji. W przypadku pozostawienia rzeczy o wartości sentymentalnej dokładamy starań, aby właściciel mógł je odkupić. Dlatego powierzone nam precjoza przechowujemy w bezpiecznym miejscu.